Verzuimstandaard

Elektronische aanlevering en uitwisseling van verzuimgegevens

Wet Poortwachter vereist gezamenlijke inspanning

De Wet Verbetering Poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dit vraagt om goede gegevensuitwisseling en samenwerking.

De Verzuimstandaard Werkgevers - Arbodiensten

De Verzuimstandaard richt zich op het efficiënt en effectief uitwisselen van gegevens tussen werkgevers en arbodiensten. Het levert goed werkbare en toekomst vaste gegevens- en berichtenstandaarden. In overleg met arbodiensten en leveranciers van onder andere verzuimapplicaties breiden we voortdurend uit. Hierbij nemen we de gedane investeringen in acht en spelen we tijdig in op relevante marktontwikkelingen. Gebruikers moeten de standaard als leidend ervaren en het omarmen in gebruik.

De Verzuimstandaard bevat op dit moment de volgende standaardberichten:

 • {ul class="list-items-two"}
 • Werkgever gegevens Basisregistratie - standaard bericht voor het doorgeven van werkgever gegevens (melden, wijzigen, corrigeren, verwijderen en synchroniseren van werkgever gegevens).
 • Dienstverbanden - standaard bericht voor het doorgeven van gegevens over dienstverbanden (melden, wijzigen, corrigeren, verwijderen en synchroniseren van dienstverband gegevens).
 • Verzuimmeldingen - standaard bericht voor verzuimregistraties van werkgever naar Arbodienst (melden aanvang, mutatie, einde, correctie en verwijderen gemeld verzuim).
 • Documenten - standaardbericht voor het uitwisselen van Poortwachter documenten in het kader van verzuim van werknemers. De focus ligt op het uitwisselen van documenten van arbodiensten naar werkgevers.
 • Afspraken - standaardbericht voor het doorgeven van één of meer afspraken die tussen een bepaalde arbodienst en een bepaalde werkgever worden uitgewisseld.
 • Werknemers gegevens - standaard bericht voor het doorgeven van werknemer gegevens; niet bedoeld voor positieve deelnemer registraties.
 • Retourmelding - standaard bericht die de status van een ontvangen bericht aangeeft (ontvangen, verwerkt, niet verwerkt).

Procesverbetering in de keten

De belangrijkste redenen om de Verzuimstandaard Werkgevers - Arbodiensten te gebruiken zijn:

 • {ul class="list-items-two"}
 • Minder overhead: Partijen in de keten hoeven niet individueel af te stemmen op welke wijze data elektronisch wordt aangeleverd, dit bespaart veel tijd.
 • Minder fouten: Eenduidige vastlegging van gegevens voorkomt fouten rond definitie en interpretatie van gegevens.


Een goede Verzuimstandaard Werkgevers - Arbodiensten is een randvoorwaarde voor:

 • {ul class="list-items-two"}
 • Interoperabiliteit: Systemen binnen de verzuimketen kunnen informatie uitwisselen, zo een “gemeenschappelijk” proces binnen de keten ondersteunen en hiermee de kosten in de keten reduceren.
 • Straight Through Processing: Processen binnen de verzuimketen kunnen geheel geautomatiseerd afgehandeld worden.


De omvang van de hieruit voortvloeiende besparingen zijn voor iedere partij verschillend. Dit wordt onder andere beïnvloed door:

 • {ul class="list-items-two"}
 • De automatiseringsgraad van het huidige afhandelingsproces;
 • De mate waarin op dit moment elektronische meldingen worden ontvangen;
 • De omvang van de portefeuille.


Voor vragen kunt u contact opnemen met
Gerhard Gerritsen en Jeroen Hartogensis

Downloads