GIM voor ontwikkelaars

Documentatie

Voor ontwikkelaars van de transactie- en/of resultatenservice, in de rol van service aanbieder of afnemer, staan de volgende documenten ter beschikking:


Download hier alle GIM documentatie.

GIM Communicatiemodule

De GIM standaard wordt ondersteund met de GIM Communicatie Module (GCM), een door SIVI ontwikkelde software module waarmee het communicatieprotocol eenvoudig kan worden ondersteund aan de kant van het intermediair. Deze module regelt de communicatie met de extranetten van de verzekeraars en ondersteunt alle GIM protocollen. De GCM draait op Windows en wordt gratis beschikbaar gesteld aan systeemhuizen die het GIM protocol willen ondersteunen.

Voor het ondersteunen van de GIM protocollen is de GCM geen voorwaarde, het is met kennis van webservice technieken heel goed mogelijk deze zelf te bouwen.

U bepaalt zelf of u gebruik gaat maken van de Gim Communicatie Module; de white paper GIM in 16 uur kan daarbij helpen en het is verstandig vooraf met een SIVI consultant te overleggen.

De GCM wordt zodanig onderhouden, dat deze altijd de meest actuele standaarden ondersteunt. Het is dus een koppelingsmodule, die de softwareontwikkelaar veel werk uit handen kan nemen. De GIM Communicatie Module is gratis beschikbaar voor systeemhuizen die het GIM protocol willen ondersteunen.
Voor het ondersteunen van de GIM protocollen is de GCM geen voorwaarde, het is met kennis van webservice technieken heel goed mogelijk deze zelf te bouwen.

De GCM is een .Net applicatie die kan worden aangestuurd m.b.v. function calls (API's beschikbaar) of rechtstreeks met SOAP calls; de nu nog beschikbare COM interface wordt uitgefaseerd. Er kan worden gekozen tussen een standalone installatie voor elke werkplek, of een client-server installatie waarbij het grootste deel van de functionaliteit op de server terecht komt t.b.v. eenvoudig beheer.

GIM Transactie Service Protocol

Op basis van deze documentatie is het mogelijk om een GIM service te ontwikkelen, waarbij kennis van AFD, XML en webservices een randvoorwaarde is.

Consultants van SIVI staan ter beschikking voor advies en beantwoorden van vragen.


Toelichting GCM

GCM Client

Deze software wordt op elke client geinstalleerd waarmee een GIM sessie moet kunnen worden uitgevoerd. De client kan rechtstreeks met service aanbieders communiceren of, in geval van client-server configuratie, met de GCM webservice module. De aansturing vanuit het administratiepakket gebeurt op basis van API's (de huidige aansturing o.b.v. COM wordt uitgefaseerd).

GCM Webservice Software

Deze sofware maakt het mogelijk zoveel mogelijk logica op de server te leggen ten behoeve van eenvoudig beheer. De GCM Webservice Software wordt op een webserver wordt. De aansturing vanuit het administratiepakket kan op basis van een SOAP koppeling of op basis van API’s (mbv de GCM Client).

Overzicht GCM Documentatie
  • {ul class="list-items-two"}
  • De installatie van de GCM Client en de GCM Webservice wordt in een aparte installatie handleiding beschreven.
  • De aansturing van de GCM Client op basis van .Net API’s wordt beschreven in het document GcmClientApi.
  • De aansturing van de GCM Webservice obv SOAP wordt beschreven in het document Webservice Developer.
  • De GIM protocollen zelf worden beschreven in aparte handboeken die u aantreft in de Download categorie Documenten.