POR-codes

Gebruik

Op dit moment wordt de POR-code branchebreed gebruikt voor het uniek identificeren van bijna 700 verzekeraars/volmachten. Veel Machine to Machine (M2M) berichtuitwisseling tussen verzekeraars, gevolmachtigden, externe bronnen en intermediair, wordt gerouteerd (of algemener: ‘technisch geadresseerd’) op basis van POR-codes. Dit geldt onder meer voor alle ADN-berichten, alle berichtenverkeer gebaseerd op de GIM transactiestandaard, de NVGA-files en in databases zoals bijvoorbeeld FISH van stichting CIS. De POR-code wordt branchebreed gebruikt in combinatie met polisnummers, om polissen op brancheniveau uniek te kunnen identificeren.


Achtergrond

Van oudsher beheerde het Permanent Orgaan van Overleg (POR) - ontstaan uit een samenwerking van de Unie van Assurantie Tussenpersonen (UVAT) en het Verbond van Verzekeraars – de branchestandaarden voor het doorgeven van incasso-gegevens, mutatiegegevens en rekening-courant gegevens. Deze POR-standaarden werden gebruikt voor het uitwisselen van data via borderellen, tape en diskette. Voor de POR-standaarden werden rond 1991 EDI equivalenten ontwikkeld. INSPPI (prolongaties), INSPMI (mutaties) en INSPRI (rekening-courant) werden gebruikt voor datacommunicatie in het ADN. Daarna werden – op verzoek van de POR – de volgende generatie POR-berichten ontwikkeld. Deze berichten werden bekend onder de noemer ‘P-Views’ en vanaf 1999 ingevoerd. In de POR-berichten wordt voor de identificatie van de maatschappij of gevolmachtigde de POR maatschappijaanduiding gebruikt. Vanaf 1988 gaf Nijgh Periodieken de POR-codes uit en publiceert deze in het Vademecum voor het Verzekeringswezen. Op verzoek van het Verbond van Verzekeraars werd het beheer van de POR-codes in 2007 overgedragen aan SIVI.

Overzicht POR-codes

Overzicht POR codes


Het volledige POR-code bestand is te downloaden als text bestand:
Changelog

De POR-codes worden maandelijks gepubliceerd en zijn voorzien van een wijzigingsdatum. U kunt gemakkelijk zelf een changelog aanmaken over de door u gewenste periode door te selecteren op de wijzigingsdatum.


Beheerprocedure

 Beheerprocedure POR-codes