SIVI publicaties over het thema 'Klant centraal'

Introductie

SIVI ontwikkelt en beheert standaarden voor digitaal zakendoen in de verzekeringsbranche. Onafhankelijk en deskundig. SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact van nieuwe technologieën en inspireert alle ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Met de ambitie om digitaal verkeer voor de sector en de consument te laten werken. De consument, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en veiligheid. En die ‘vertrouwen’ tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de digitale consument vraagt om de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden.

Op deze pagina vindt u de meest recente SIVI publicaties over het thema Klant Centraal. In het publicatiearchief vindt u alle SIVI publicaties.

Over het onderwerp authenticatie en inlogmiddelen is een overzichtspagina beschikbaar, met alle publicaties en achtergrondinformatie.

Neem voor meer informatie contact op met: Gerhard Gerritsen

Regie op Persoonsgegevens

15 mei 2017

Met het vooruitzicht van de inwerkingtreding van nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018, publiceert SIVI een greenpaper waarin bestaande initiatieven rond beheer van persoonsgegevens in relatie worden gebracht met deze (nieuwe) wetgeving en opties tot samenwerking.

naar download

Idensys: overheidsinitiatief voor authenticatie in publieke én private domein

24 augustus 2017

Afsprakenstelsel Idensys maakt branchebreed (en –overstijgend) inzetbare authenticatiemiddelen mogelijk. In deze whitepaper bespreekt SIVI de drempels en succesfactoren van het overheidsinitiatief.

naar download

iDIN

16 augustus 2017

Na contact met de Betaalvereniging Nederland hebben we de whitepaper over iDIN hier en daar aangescherpt. Zo kwam in de vorige versie nog niet duidelijk genoeg naar voren dat het om een consultatiewet van de Wet GDI gaat. Daarnaast hebben we de laatste updates/info rondom iDIN verwerkt.

Naar download

Branchebrede authenticatie

26 juli 2017

In deze whitepaper gaat SIVI in op de voordelen van een branchebrede aanpak van authenticatie en identificatie. We willen hiermee de noodzaak van een branchebreed authenticatiemiddel onderstrepen en de bewustwording van de mogelijkheden vergroten.

naar download