Over SIVI

Achtergrond

In de intermediaire verzekeringsbranche staat de klant centraal, of dit nu de tussenpersoon is vanuit het oogpunt van de verzekeraar of de eindklant vanuit het oogpunt van de intermediair. Deze relatie en de interacties daarbinnen verlopen altijd over een aantal schakels, waarbij niemand de hele keten beheert. Om concurrerend te kunnen blijven werken is vergaande integratie van processen noodzakelijk, zowel om de backoffice kosten bij verzekeraar en intermediair te drukken als om de dienstverlening richting klant te kunnen verbeteren. Ketenintegratie betekent meer tijd voor de klant en is dus winst voor alle partijen.

Dit besef is niet nieuw; reeds in 2002 werd in opdracht van het e-Business platform een werkgroep gestart voor het ontwikkelen van voorstellen voor ketenintegratie. Dit resulteerde in het programma Ketenintegratie, dat in januari 2003 officieel van start ging. Dit was een overlegplatform tussen intermediairs en verzekeraars, met de programmadoelstelling om de administratieve koppeling tussen intermediairs en verzekeringsmaatschappijen te verbeteren, door het ontwikkelen van een viertal branchestandaarden:

  • {ul class="list-items-two"}
  • De gegevensstandaard (AFD)
  • De transactiestandaard (GIM)
  • De processtandaard (Procesatlas)
  • De authenticatiestandaard (Digitaal Paspoort)

Stichting SIVI

Teneinde op neutrale wijze en – belangrijker nog – met controle op de kwaliteit en functionaliteit, de standaarden te kunnen bouwen, uitrollen en beheren, werd op 19 februari 2004 de Stichting SIVI opgericht. Dit Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche is tot de dag van vandaag hèt instituut waar de standaarden voor deze branche gedefinieerd en ontwikkeld worden. Teneinde voeling te houden met de markt (de klant dicteert) zijn er diverse overlegniveau’s binnen het SIVI. Het Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen, de standsorganisaties en de directeur SIVI. Zowel de Raad van Advies, waarin ketenintegratie experts van verzekeraars en intermediaire organisaties zitting hebben, als de Referentiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de systeemhuizen in de intermediaire sector, geven inhoudelijk en functioneel advies aan het Bestuur. Daarnaast richt een vaste kern standaardisatie experts zich exclusief voor SIVI op de operationele uitvoering van de taken.

Standaardisatie in ontwikkeling


Inmiddels zijn de standaarden ontwikkeld en wordt er hard gewerkt aan zowel marktacceptatie als onderhoud. Aangestuurd door externe ontwikkelingen, zoals webservices en bedrijfspensioenen, wordt er voortdurend gewerkt aan nieuwe versies en ondersteunende tools bij de implementatie van de standaarden.